Pravidlá pre podporu rodiny

1. novembra 2021

V Tescu si uvedomujeme, aká dôležitá je pre každého z nás rodina, preto sme priniesli balík 7 pravidiel, ktoré sú zamerané na podporu rodín našich kolegýň a kolegov v rôznych životných situáciách.

Pravidlá sú platné od 1. júla 2021 a od odvtedy už 60 z našich kolegov využilo niektorý z týchto benefitov. Sme vďační, že sa rozhodli o svoje pocity s nami podeliť a vy si počas nasledujúcich týždňov môžete prečítať , čo na nove benefity hovoria kolegovia, ktorí ich využili.

Pravidlá a základné princípy

Podpora počas materskej dovolenky – mamičkám dorovnávame materskú dávku do 100% čistej mzdy počas celého trvania materskej dovolenky.

Pravidlá pre poskytovanie otcovského voľna – čerstvým oteckom poskytujeme dva týždne plateného voľna, ktoré si môžu čerpať v období 12 mesiacov od narodenia alebo osvojenia dieťatka.

Pravidlá pre podporu adoptívnych rodičov – adoptívni rodičia majú nárok na jeden týždeň plateného voľna, prípadne 2 dni neplateného voľna ešte pred osvojením dieťaťa. Počas materskej dovolenky dorovnávame materskú dávku do 100% čistej mzdy. Ak už rodičovi nevzniká nárok na MD/RD, poskytujeme jednému z rodičov (ak sú obaja zamestnancami Tesco) 8 týždňov plateného voľna.

Pravidlá pre podporu pestúnov – kolegyniam a kolegom, ktorí sa pripravujú na rolu pestúnov, poskytujeme jeden týždeň plateného voľna, ktorý si môžu čerpať po častiach a využiť ho na absolvovanie povinnej prípravy.

Pravidlá pre poskytnutie voľna pri asistovanej reprodukcii – kolegyniam a kolegom, ktorí podstupujú liečbu neplodnosti, ponúkame jeden týždeň plateného voľna na jeden liečebný cyklus, ktorý môžu využiť maximálne 3-krát počas trvania pracovného pomeru.

Pravidlá pre poskytnutie voľna pri úmrtí dieťaťa – v prípade straty neplnoletého dieťaťa (do veku 18 rokov) ponúkame kolegyniam a kolegom dva týždne plateného voľna, ktoré si môžu čerpať aj po častiach v časovom rozmedzí 56 týždňov od tejto udalosti. V prípade prerušenia tehotenstva má kolegyňa/kolega (otec nenarodeného dieťaťa) nárok na jeden týždeň plateného voľna.

Pravidlá pre neplatené rodičovské voľno – v prípade, že rodič neplnoletého dieťaťa potrebuje so svojím dieťaťom tráviť viac času, má nárok na 4 týždne neplateného rodičovského voľna za rok.

Všetky pravidlá nájdete tu.