25 rokov Tesca na Slovensku: 22. prekvapenie

2. novembra 2021

Pri príležitosti 25. výročia Tesca na Slovensku, Nadácia Tesco venuje sumu 25 000 EUR, prostredníctvom grantového programu – „Záchranári jedla“, 5 najlepším projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku.

Cieľom grantového programu je podporiť iniciatívy ďalších organizácií, ktoré chcú prispieť k riešeniu problematiky potravinového odpadu. Nadácia sa rozhodla opäť ponúknuť finančnú podporu záchrancom jedla a pomôcť im tak realizovať projekty prinášajúce udržateľnú zmenu.

Neváhajte aj vy osobne osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, školu, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a sprostredkujte im informáciu o možnosti zapojenia sa do grantového programu „Záchranári jedla“.

O podporených organizáciách rozhodne komisia zložená z kolegov z Tesca a expertov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami. Vyberú päť víťazných projektov, z ktorých každý získa grant v hodnote 5 000 eur. Spolu tak Nadácia Tesco rozdelí 25 000 eur, aby podporila projekty prispievajúce k pozitívnej zmene v oblasti boja proti potravinovému odpadu,

Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online  http://bit.ly/ZachranariJedla2 do 30.11.2021 (vrátane), z ktorých následne komisia vyberie päť najlepších projektov. Víťazné projekty budú uverejnené 16.12.2021 na https://corporate.tesco.sk/udržateľné-podnikanie/nadácia-tesco/ .