Zúčastnili sme sa CSR summitu, kde sme povedali viac o zamestnaneckých benefitoch či ústretovosti k rodine

2. novembra 2021

Srdcom nášho podnikania sú už 25 rokov ľudia – kolegovia, dodávatelia, zákazníci. Dokazujeme to aj nedávnym získaním prestížneho ocenenia za zodpovedné podnikanie Via Bona Slovakia 2020, a to rovno v troch kategóriách. Nezávislé komisie, ale aj verejnosť nás ocenili za starostlivosť o kolegov a kolegyne, podporu diverzity a vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia. Aké benefity ponúkame našim kolegom a kolegyniam aj o tom, ako sme dosiahli, že až 92 % z vás nás vníma ako skvelé miesto na prácu sa diváci dozvedeli na konferencii o zodpovednom podnikaní CSR Summit 26. októbra.

„Naše kolegyne a kolegovia, ktorí tvoria pre zákazníkov ešte lepšie miesto na nakupovanie a pomáhajú našim komunitám, sú jadrom pozitívnej zmeny, ktorú prinášame. V mimoriadnom roku 2020, ktorý bol pre mnohých náročnou výzvou, sa ešte výraznejšie ukázal význam našej hodnoty: správame sa k ľuďom tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali,“ uviedla Miroslava Rychtárechová, naša personálna riaditeľka na Slovensku.

Patríme medzi troch najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Zamestnávame ľudí rôznych národností, ktorí pochádzajú z odlišných prostredí a majú rozdielne potreby i životné ambície. Táto pestrosť nás motivuje, aby sme sa už 25 rokov na Slovensku snažili ešte viac zlepšovať pracovné podmienky a skvalitňovať služby pre našich zákazníkov. Spolu s témami spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti je práve starostlivosť o kolegov neodmysliteľnou súčasťou širšej pozitívnej zmeny, ktorú dlhodobo prinášame.

Ešte v roku 2019 sme podpísali na Slovensku Chartu diverzity a tento rok v júni zverejnili ako prvý zamestnávateľ jedinečnú správu o témach diverzity a inklúzie. Unikátna Správa o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie zahŕňa komplexný pohľad a celkové dáta o kolegoch v oblastiach rodovej rovnosti, inklúzie, diverzity, zamestnaneckých benefitov, kariérneho rozvoja a flexibility v práci. Zároveň sme vyzvali aj ostatné organizácie a firmy pôsobiace na Slovensku, aby sa k nám pridali a podelili sa o podobné dôležité dáta.

Aktivity na podporu diverzity a inklúzie

Výsledky prieskumu NMS Research na vzorke 1000 respondentov ukázali, že podpora inklúzie na pracovisku je dôležitá až pre 93 % Slovákov a Sloveniek. „Na podporu a posilnenie povedomia o diverzite a inklúzii sme ešte v roku 2020 spustili e-learningové vzdelávanie týkajúce sa týchto tém, ktoré už absolvovali tisícky našich kolegov,“ uviedla M. Rychtárechová.

S cieľom podporiť tieto témy organizujeme pravidelne aj Festival rôznorodosti a diverzity. Ide o viactýždňovú sériu programov o rozmanitosti a inkluzívnej kultúre, ktoré ukazujú rôzne pohľady na individualitu a jedinečnosť. Ich cieľom je podporiť pracovné prostredie s rešpektom k rovnakému zaobchádzaniu. Príkladom v inkluzívnom prístupe sme už dnes, a to v otázke zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením a zmenenou pracovnou schopnosťou – v roku 2020 tvorili 6,9 % z celkového počtu zamestnancov.

V Tescu zdieľame aj príbehy a skúsenosti LGBT+ zamestnancov. Podpora diverzity a inklúzie ide ruka v ruke s podporou rodín, a to akýchkoľvek rodinných partnerských vzťahov vrátane manželov a manželiek, druhov a družiek a samoživiteľov bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Flexibilná práca a ústretovosť k rodine

Pre rodičov, špeciálne novonarodených a malých detí, a pre ľudí, ktorí sa starajú o starších členov rodiny je flexibilita v práci kľúčová. Možnosť pracovať na upravený úväzok pomáha zladiť prácu s každodennými povinnosťami rodinného života a potrebami členov rodiny. Čiastočné pracovné úväzky u nás využíva už 15 % rodičov, predovšetkým matky vracajúce sa z materskej či rodičovskej dovolenky. Počas pandémie koronavírusu sme našim kolegom a kolegyniam poskytovali kontinuálnu podporu a tým rodinám, ktoré to nevyhnutne potrebovali, zabezpečili tablety na zvládnutie dlhého obdobia dištančného vzdelávania.

Rodová rovnosť

V našej spoločnosti pracuje 74 % žien z celkového počtu zamestnancov, z toho 61 % žien pracuje na manažérskych pozíciách a 46 % na pozíciách vyšších manažérov a riaditeľov. Sme zamestnávateľom s rovnosťou v odmeňovaní (equal pay) v zmysle legislatívy EÚ. Znamená to, že na rovnakých pozíciách vyplácame kolegom rovnaký plat bez ohľadu na to, či sú to ženy alebo muži.

V rámci správy tiež prezentujeme detailnejší pohľad na dáta týkajúce sa celkového pomeru platov žien a mužov, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov, ako rodová distribúcia medzi najvyššie platenými pozíciami či kariérne voľby žien a mužov. Snažíme sa systematicky a dlhodobo pracovať na rozvíjaní talentov všetkých kolegov, a zároveň prijímame konkrétne kroky na zníženie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. „Naši kolegovia toto úsilie oceňujú – až 92 % z nich vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu,“ uzatvára M. Rychtárechová.

zdroj: blf-csr-summit.eu