Z denníku Integrity Hero – ochrana súkromia

17. novembra 2021

Dnes sa s vami podelím o ďalší príbeh, ktorý som v Tescu zažil. V pondelok som išiel za kolegom Petrom z Customer tímu, aby som s ním vyriešil jednu krátku konzultáciu. Peter sedel za svojim pracovným stolom a snažil sa skopírovať nejaké súbory na svoj USB disk.

Pýtal som sa, prečo to robí, prečo skrátka neuloží súbory na náš Sharepoint alebo Onedrive, čo je náš štandardný a bezpečný proces. Vysvetlil mi však, že ho neposlúcha počítač a má obavy, že sa nedostane ani na svoj Sharepoint ani na Onedrive.

Aj na tieto prípady je Tesco pripravené. Petrovi som pripomenul, že ako poslednú možnosť môže požiadať naše Technology oddelenie o zašifrovaný USB disk. Použitie nešifrovaných súkromných USB zariadení je však striktne zakázané.

Peter mi za radu poďakoval a zdôraznil, že chápe dôležitosť ochrany našich dát, len bol v daný okamžik bezradný.

Aj vy ostatní prosím majte neustále na pamäti, že práca s našimi dátami musí byť bezpečná a musíte spraviť maximum pre to, aby ste neumožnili neoprávneným osobám prístup k citlivým informáciám. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, môžete kontaktovať náš tím pre ochranu osobných údajov, ktorý vám vždy poradí a pomôže.