Projekty, ktoré sme podporili prostredníctvom grantového programu

18. novembra 2021

Nová učebňa v prírode pre Základnú školu J. C. Hronského v Šali

Prostredníctvom 9. edície grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ získala Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Šali 2. miesto so svojím projektom pre vybudovanie učebne v prírode. Vďaka hlasom od našich zákazníkov pribudne na Základnej škole J. C. Hronského nová prírodná učebňa, ktorá bude umiestnená priamo v areáli školy. Učebňa bude pozostávať z dreveného altánku a lavičky, ktoré bude obklopovať kvetinový záhon. Pri budovaní prírodnej učebne im pomôže výhra grantového programu v hodnote 600 eur. „Grant tvorí prvú časť podpory, zvyšok budeme financovať z prostriedkov Združenia rodičov a priateľov školy,“ dodala učiteľka Nosková. Cieľom projektu „Učebňa v prírode“ je aj vytvoriť priestor pre žiakov, ktorí budú mať príležitosť naučiť sa, ako si  vypestovať rôzne bylinky či liečivé rastlinky. Okrem iného chcú žiakov viesť k tomu, aby sa starali aj drobný hmyz, ktorý je pre planétu taktiež veľmi podstatný. Vďaka prírodnej učebni získajú priestor pre výrobu „hotelov“  pre hmyz. Viac o projekte si môžete prečítať na oficiálnej stránke mesta Šaľa.

Krajší vstup pred cintorínom v meste Šaľa

Radnica v meste Šaľa, sa rozhodla zveľadiť vstup do mestského cintorína. Okolie tvorili záhony, ktoré  už nespĺňali svoju úlohu, a preto vďaka grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáhame dostalo mesto Šaľa finančný príspevok v hodnote 1 300 eur. Mesto sa rozhodlo využiť získané financie na kúpu 90 kríkov, 9 stromov a mobiliár. Pri celej renovácií okolia cintorína pomáhali dobrovoľníci z OZ Petra Bošňáka, študenti z Mládežníckeho parlamentu Šaľa a dokonca aj ľudia bez domova z Krízového centra.

Vybudovanie detského ihriska pre materskú školu v Prievidzi

Aj vďaka našej grantovej výzve Vy rozhodujete, my pomáhame sa Materskej škole na Ul. M. Mišíka podarilo obohatiť časť školského dvora o edukačné a relaxačné prvky pre deti. Cieľom základnej školy bolo vytvoriť atraktívne, podnetné prostredie pre skupinové aktivity detí vo vonkajšom prostredí. Deti tak budú môcť priestor využívať na pohybové aktivity, hry, socializáciu a rozvoj svojej fantázie. Prostredníctvom našej podpory sa škôlke podarilo zabezpečiť detský piknikový stôl, interaktívnu tabuľu, skladačku, preliezačku kladinu a vláčik v hodnote 600 eur. Viac o projekte si môžete prečítať na oficiálnej stránke mesta Prievidza.