SM Tesco Stropkov podporil neziskovú organizáciu Dom detí Božieho milosrdenstva

18. novembra 2021

Aj tento rok SM Tesco Stropkov podporil neziskovú organizáciu Dom detí Božieho milosrdenstva, ktorý už 15 rokov poskytuje svoje služby deťom, mládeži a dospelým s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Každoročnou tradíciou tejto organizácie je príprava vianočných oblátok. Preto, sme sa rozhodli v tejto tradícii pokračovať aj my a aj tento rok sme poskytli suroviny na ich výrobu. Sme radi, že môžeme aj takouto formou prispieť nielen v podpore dobročinnosti, ale zároveň aj pomáhame v rozvoji sebestačnosti klientov. Vyrobenými vianočnými oblátkami sú obdarovaný podporovatelia n.o. a zároveň si ich môže široká verejnosť zakúpiť aj na vianočných trhoch v meste Stropkov.