Tento školský rok v číslach

18. novembra 2021

Od začiatku školského roka máme na našich 30 prevádzkach 397 študentov stredných škôl, ktorí u nás získavajú cenné praktické skúsenosti. Pre budúce povolanie v obchode a spoluprácu s Tescom sa rozhodlo 104 prvákov, čo je nesmierne potešujúci fakt, že v tomto náročnom období, je obchod voľbou pre mladých ľudí pri výbere budúceho povolania. Naše prevádzky spolupracujú s 19 Strednými odbornými školami, ktoré pripravujú svojich študentov v učebných alebo študijných odboroch na povolanie a prácu v obchode. Spolupracujeme okrem stredných škôl aj s 3 Odbornými učilišťami, ktoré majú zdravotne znevýhodnených študentov. Týchto  63 študentov praxuje v 11 našich prevádzkach v rôznych častiach Slovenska.

Okrem štandardného praktického vyučovania máme napríklad v Brezne aj tranzitnú prax. Jej podstatou je pomáhať mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením získať pracovné skúsenosti a zručnosti s pomocou poradcu/asistenta. Tranzitnú prax riešime v spolupráci s neziskovou organizáciou ALTERNATIVA, ktorá pomáha svojim klientom s prechodom zo školského do pracovného života. Asistenti sprevádzajú svojich klientov na pracovisko, kde im poskytujú metodickú pomoc pri jednoduchých činnostiach, ktoré vykonávajú na prevádzke.

Jedným z takýchto študentov je aj Lukáš, ktorý má ľahké telesné aj mentálne postihnutie. Týždenne si odpracuje u nás 2 hodiny, počas ktorých pomáha našim kolegom na oddelení textilu. Lukáš navštevuje Odborné učilište vo Valaskej, ktoré má vzdelávanie žiakov zamerané na redukovanie handicapu, tak aby sa žiaci vedeli integrovať do pracovného života a dokázali v rámci ich schopností čo najsamostatnejšie žiť v dospelosti. Lukáš je veľmi šikovný a zručný chlapec, ktorý je v kolektíve našich kolegov obľúbený.

Všetkým študentom držíme palce, aby sa im u nás páčilo a po skončení štúdia sa stali našimi kolegami.