730 dní bez úrazu, to je viac ako dva roky, a to už je dôvod k malej oslave!

22. novembra 2021

Počet pracovných úrazov v našom sklade sa za posledné roky znižoval aj vďaka nastaveným bezpečnostným kampaniam v rámci certifikácie ISO 45001, preškoleniu zamestnancov a pravidelných kontrol na pracovisku.

Zaviedli sme na prevádzke pojem „skoro úraz“, kde nás kolegovia v práci upozorňujú na každé zistenie, nebezpečnú situáciu či nebezpečná udalosť z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorá by mohla pre nás predstavovať riziko úrazu. Sledovaním a vyhodnocovaním týchto udalostí sa môžeme učiť a predchádzať vážnym úrazom do budúcnosti.

Vážime si spoluprácu kolegov a preto v rámci oslavy 70 dní bez registrovaného pracovného úrazu v Distribučnom sklade Prešov sme sa rozhodli kolegom v práci pripraviť stretnutie, kde sme im ako poďakovanie pripravili i sladkú odmenu.

Ďakujeme všetkým kolegom za zodpovedný prístup k bezpečnosti na pracovisku, bez Vás by sme tento výsledok nedosiahli ,“ uviedol v príhovore Peter Švacho, generálny manažér Distribučného skladu Prešov.