30. výročie Divadelnej Nitry

23. novembra 2021

Je nám cťou, že sme mohli byť súčasťou jedného z najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Slovensku. Od 1. októbra do 6. októbra sa uskutočnil festival oslavy 30. výročia Divadelnej Nitry, ktorým cieľom počas týchto dní bolo vytvorenie priestoru pre znovuobjavenie spoločenského života, ako aj potešenia zo vzájomného stretnutia. Počas organizácie festivalu panoval neustály strach vzhľadom na pandemické opatrenia, na ktoré spomínala aj riaditeľka festivalu Darina Kárová „Do poslednej chvíle pred začiatkom sme sa obávali, že pre nejakú príčinu nebude, že sa zruší, a to sme dokonale zužitkovali skúsenosti z minulého roka. Aj preto sme nechystali žiadne oslavy – povedzme, že oslavou bolo už to, že sa konal a že sa skončil úspešne.“

Pre viac informácií o plánovaných či ich uskutočnených podujatí, nájdete na stránke Divadelná Nitra. Prikladáme milé poďakovanie: