Slávnostné otvorenie komunitnej chladničky a diskusia

24. novembra 2021

Študentka Sokratovského inštitútu Michaela Prablesková spolu s občianskym združením Free Food, vytvorili projekt zameraný na plytvanie potravín, ktorý sme podporili v podobe štartovacieho balíčka potravín. Ich hlavným zámerom bolo znížiť množstvo jedla v smetných košoch. Vo štvrtok, 18. novembra tak uviedli do prevádzky komunitnú chladničku v internátnom meste Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline. Slávnostné otvorenie bolo obohatené o diskusiu, ktorá bola zameraná na celosvetový problém plytvania potravinami. Hlavnými diskutujúcimi boli slovenskí greenfluenceri, ako je Natália Pažická a Viktor Vincze.

Nadmerný objem vyhodených potravín trápi aj študentov z Bratislavy, ktorí prejavujú iniciatívu riešiť tento problém. „Študenti často odchádzajú na víkendy domov a nestíhajú nakúpené potraviny skonzumovať alebo naopak prídu z domu príliš nabalení. A tak v košoch často končí jedlo, ktoré by nemuselo,“ povedala študentka Prablesková. Aj toto je jeden z dôvodov prečo je komunitná chladnička užitočná pri riešení celosvetového problému. Chladnička bude slúžiť pre zdieľanie nadbytočných potravín. Okrem iného môže pomôcť študentom, ktorí sú zo sociálne slabšieho prostredia a tiež bude študentov viesť k ekologickému správaniu.

Cieľom projektu je dať druhú šancu jedlu, ktoré by sa inak stalo odpadom a zároveň utužovať komunitu, ktorá sa bude o jedlo deliť,“ hovorí Kolarik, štatutárka OZ Free Food. Komunitnú chladničku budú môcť využívať študenti, ktorí do nej nebudú môcť umiestňovať čokoľvek, ale výhradne iba ovocie, zeleninu alebo balené výrobky, ktoré nemajú porušený obal. Takéto pravidlá budú priamo vyvesené na chladničke a v informačných letákoch pre užívateľov. Celý záznam podujatia môžete vidieť na kanáli organizácie Free Food.