Zmena termínu potravinovej zbierky

25. novembra 2021

Milé kolegyne, milí kolegovia,

v súvislosti s aktuálnymi nariadeniami sme boli bohužiaľ nútení presunúť plánovanú Potravinovú zbierku, ktorá mala začať práve dnes 25. novembra.

Ďakujeme vám za ochotu zapojiť sa ako dobrovoľníci a za vašu prácu pri príprave Potravinovej zbierky, ktorá každoročne pomáha mnohým ľuďom v núdzi. O náhradnom termíne alebo náhradnej forme konania tohto významného projektu vás budeme informovať.

Momentálne hľadáme možnosti, ako podporiť naše partnerské charitatívne organizácie v súlade s aktuálnymi opatreniami, kvôli ktorým sme boli nateraz nútení zbierku odložiť.

Veríme, že vás čoskoro budeme môcť informovať o náhradnom riešení, ku ktorému pristúpime, aby sme naplnili jednu z našich priorít – pomáhať komunitám.

Ďakujeme.

Komunikačný tím