Naša celoeurópska Potravinová zbierka

V roku 2015 – takisto ako minulé roky – naši zákazníci v celej strednej Európe prejavili obrovskú štedrosť a darovali 419 ton jedla pre potravinové banky, čomu prispeli naše obchody.

Potravinové zbierky organizujeme každoročne v spolupráci s potravinovými bankami a obetaví dobrovoľníci pomáhajú poskytnúť jedlo pre ľudí v núdzi. V tohtoročnej zbierke sa podarilo spoločne vyzbierať dostatok trvanlivých potravín, z ktorých sa dalo pripraviť až  1,046,088 jedál pre tých, ktorí by inak hladovali. Tesco poskytlo ďalších 20 % donácie navyše  a poskytlo neoceniteľnú podporu potravinovým bankám.

V tomto nesmierne významnom úsilí spolupracovalo  547   predajní naprieč  strednou Európou,  potravinových bánk, dobrovoľníkov a zákazníkov, ktorí sú príkladom toho, ako každá malá pomoc môže mať veľký význam pre tých, ktorí sú v núdzi, a ukazuje, čo môžeme spoločne ako jeden veľký trh dosiahnuť. Sme hrdí a vďační  našim zákazníkom a kolegom, ktorí zbierku na všetkých trhoch podporili ako aj dobrovoľníkom  potravinových bánk.

O slovenskej Potravinovej zbierke sa dočítate viac na našej oficiálnej webstránke.