Partnerstvo s WWF

Spôsob, akým ľudstvo produkuje, distribuuje a konzumuje potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy. Potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov a ich produkcia je do veľkej miery zodpovedná za stratu biodiverzity a biotopov. Tretina všetkého vyprodukovaného jedla končí ako odpad.

V Tescu si uvedomujeme negatívny vplyv výroby a spotreby potravín na našu planétu. Dlhodobo  systematicky pracujeme na znižovaní vplyvu našich aktivít na životné prostredie.

Preto Tesco a WWF spájajú sily, aby priniesli zmenu  stravovacích návykov, podporili zdravie spotrebiteľov a zmiernili environmentálny dosah našej produkcie a spotreby potravín.

Aktuality - Partnestvo s WWF

Your search returned 0 results. Please try other search terms or categories.