Plán malých pomocí

V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Plán malých pomocí sa skladá z troch pilierov: našich ľudí, našich produktov a nášho miesta. Vystavili sme ho na doterajších úspešných projektoch, ktoré mali pozitívny dopad na našich zákazníkov, kolegov a komunity.

„Aj malá pomoc môže mať veľký význam“ je jedna z hlavných hodnôt našej spoločnosti. Zahŕňa všetky tie drobnosti, ktoré robíme každý deň v tisícoch komunitách po celom svete, kde Tesco pôsobí. Tiež tým ukazujeme, ako pomáhame väčším celosvetovým iniciatívam, do ktorých sme zapojení. To je v jadre Plánu malých pomocí.

Tento plán nám pomáha vytvoriť spoločnosť, v ktorej spolu kolegovia vychádzajú nehľadiac na to, odkiaľ pochádzajú; pomáha našim zákazníkom robiť zdravšie rozhodnutia a užiť si dobrú kvalitu a udržateľné produkty za dostupné ceny; a pomáha nám zabezpečiť, aby žiadne potraviny, ktorá sa dajú skonzumovať, neboli nikde v našom dodávateľskom reťazci zbytočne vyhodené.

Zaväzujeme sa prispievať do Plánu malých pomocí v strednej Európe a náš prístup sa úplne zhoduje naprieč všetkými 4 CE krajinami.