Slovenskí kolegovia pod krídlami Tesco anjela

Projekt Tesco Anjel je výnimočným projektom, ktorý uviedli do života kolegovia Tesco na Slovensku  ešte v roku 2013, kedy kolegyňa z Prievidze následkom úrazu upadla do bdelej kómy a  kolegovia z okolitých prevádzok jej prispeli na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1 819 EUR. Odvtedy sa Tesco anjel stal fenomén, ktorý pravidelne pomáha kolegom v núdzi.

Vzájomná pomoc a podpora spočíva v získavaní finančných prostriedkov formou každoročnej finančnej zbierky a tiež prostredníctvom príspevkov od kolegov, ktorí sa rozhodnú zasielať dobrovoľnú finančnú čiastku jedenkrát mesačne, alebo podľa možností. Financie sú každý mesiac prerozdelené tým žiadateľom, ktorí poslali vyplnenú žiadosť a spĺňajú kritériá pre pridelenie príspevku. Projekt je dôkazom toho, že väčšine našich kolegov nie je život ostatných kolegov ľahostajný a vedia sa spojiť a podporiť dobrú vec.

Po významnej pomoci kolegyni z Prievidze bolo vidieť, ako sa dokáže veľa ľudí nadchnúť  a vyzbierať takúto vysokú sumu. Výsledkom bola ambícia motivovať ešte viac kolegov po celom Slovensku, aby  ich čo najviac prispelo čo i len jedným eurom, čím by sme dokázali s počtom kolegov ktorých máme,  vyzbierať spoločne viac ako 10 000 €, ktoré by mohli pomôcť ďalším a ďalším našim kolegom. Dôležitým momentom tohto výnimočného interného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco vyzbieranú sumu v zbierke, ktorá prebieha v období Vianoc, vždy zdvojnásobí.

Aj vďaka posilneniu internej komunikácie a dostatočnej informovanosti kolegov je vidieť, že pribúdajú nielen žiadosti o finančnú podporu, ale aj ochota pomáhať a podporiť v ťažkých životných situáciách ostatných kolegov.

Napokon, v roku 2014 sa prvýkrát realizoval letný detský tábor, v ktorom strávilo pár dní desiatky detí našich kolegov. Tábor sa realizoval pod záštitou Tesco anjela aj v roku 2015.