Nielen veľké programy a projekty Nadácie Tesco, akými sú  Potravinová zbierka, program Vy rozhodujete, my pomáhame alebo Detská atletika sú skvelým príkladom toho ako pomáhame komunitám. V rovnakej miere sú pre nás všetkých dôležité aktivity našich kolegov, ktorými denno-denne zlepšujú život okolo seba iným, či skrášľujú  okolie alebo podporujú rôzne komunity – detské domovy, seniorov, hendikepovaných, či ľudí alebo zvieratká v núdzi. Je skvelé sa podeliť o tieto skúsenosti, ktoré dokážu motivovať aj ostatných. Stačí vyplniť jednoduchý  formulár „Napíšte svoj príbeh“ a už ďalší deň sa môže aj váš príbeh objaviť na týchto stránkach. Nezabúdajte –  malá pomoc môže mať veľký význam.